Tag Archives: Tính công suất cho ups

Cách tính thời gian lưu điện cho bộ lưu điện ups

c10ke

Bộ lưu điện ups  có thể nói là một thiết bị phụ trợ rất cần thiết để lưu điện dự phòng cho các thiết bị như: Máy vi tính, máy chấm công,  thiết bị mạng, phòng máy chủ, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh, phân tích, đo lường, xét nghiệm y khoa, thiết […]