Tag Archives: Chọn bộ lưu điện UPS Online cho Server

Cung cấp bộ lưu điện UPS cho Server

Việc trang bị bộ lưu điện UPS cho Server là điều rất cần thiết và hết sức quan trọng ( Server là nơi trao đổi dữ liệu qua lại, là trung tâm kết nối các máy tính trong một văn phòng, công ty, cơ quan doanh nghiệp lại với nhau ). Sự cố gián đoạn […]