Bộ Lưu Điện UPS Santak True Online 1KVA – Model C1KS-LCD (Ắc quy ngoài)

7,200,000 

Có thể gắn ắc qui rời, cho phép lưu điện dài theo nhu cầu. Để UPS hoạt động được phải bao gồm 02 phần, bộ xử lý và ắc qui gắn kèm.