UPS SANTAK TRUE ONLINE 1-3K (LCD) ẮC QUY RỜI

    ( chưa bao gồm thuế VAT )

    Dòng UPS 1KVA, 2KVA, 3KVA có thể gắn ắc qui rời, cho phép lưu điện dài theo nhu cầu. Để UPS hoạt động được phải bao gồm 02 phần, bộ xử lý và ắc qui gắn kèm.
    Có các model C1K_LCD, C2K_LCD, C3K_LCD.