SMS MODEM

( chưa bao gồm thuế VAT )

– SMS Modem sẽ gởi tin nhắn đến danh sách số điện thoại được cài đặt, cung cấp các thông tin về sự kiện liên quan đến UPS và nguồn điện.
– Được gắn vào máy tính và máy tính được cài phần mềm Winpower