CARD WEBPOWER

( chưa bao gồm thuế VAT )

– Có thể cấu hình thông qua trình duyệt Web, Telnet hoặc Cổng serial
– Quản lý thông qua SMNP hoặc trình duyệt Web.
– Lập lịch quản trị UPS
– Có thể shutdown được nhiều hệ điều hành khác nhau
– Lưu lại thông tin lịch sử, các sự kiện và trạng thái UPS
– Gởi thông tin báo cáo ngõ vào, ngõ ra, nhiệt độ, tải,.. thông qua JAVA monitoring.