CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG EMD

( chưa bao gồm thuế VAT )

Quản lý nhiệt độ theo thời gian thực, độ ẩm và các yếu tố môi trường khác
Cho phép thiết lập mức giới hạn nhiệt độ, độ ẩm theo yêu cầu
Được kết nối với Card WebPower thông qua cáp tiêu chuẩn CAT 5 chiều dài tới 15m
Dễ dàng giám sát và điều khiển thông qua các trình duyệt Web thông dụng, NMS, Java Applet, Telnet, SNMP hoặc Hyperterminal
Ghi lại các thông số và báo qua Email theo sự cài đặt
Dễ dàng cấu hình và thay thế nóng