Bộ Lưu Điện Santak True Online 6KVA RACKMOUNT – MODEL C6KR

53,500,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

UPS Santak C6KR có dạng Rackmount 19″, phù hợp với tủ Rack, được bố trí chung với các Server trong tủ, tạo nên hệ thống hoàn chỉnh đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật của hệ thống UPS Santak C6KR tiêu chuẩn gồm 02 mô đun, một mô đun chứa bộ xử lý và một mô đun chứa ắc qui. Với nhu cầu lưu điện dài hơn qui khách có thể mua bổ xung 01 hoặc tối đa 2 mô đun ắc quy gắn thêm vào hệ thống để tăng thời gian lưu điện.