Showing 1–12 of 22 results

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

ẮC QUY PANASONIC/ YUASA 12V36W

( chưa bao gồm thuế VAT )

Thiết Bị Giám Sát

CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG EMD

( chưa bao gồm thuế VAT )

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG EMD

( chưa bao gồm thuế VAT )

Thiết Bị Giám Sát

CARD AS400

( chưa bao gồm thuế VAT )

Thiết Bị Giám Sát

CARD WEBPOWER

( chưa bao gồm thuế VAT )

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

CARD WEBPOWER

( chưa bao gồm thuế VAT )

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

Dây nguồn C13-C14 dài 1,5 Mét

150,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

KỆ TRƯỢT

( chưa bao gồm thuế VAT )

Thiết Bị Giám Sát

NMC (NETWORK MANAGEMENT CARD )

( chưa bao gồm thuế VAT )

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

RAIL KIT

( chưa bao gồm thuế VAT )

Thiết Bị Giám Sát

SMS MODEM

( chưa bao gồm thuế VAT )

Thiết Bị Cơ Khí

TỦ DCX-A03

( chưa bao gồm thuế VAT )