Bộ Lưu Điện UPS Santak True Online 6KVA – Model C6KS-LCD (Ắc quy ngoài)

( chưa bao gồm thuế VAT )