Bộ Lưu Điện UPS Santak True Online 3KVA – Model C3KS-LCD (Ắc quy ngoài)

( chưa bao gồm thuế VAT )

Có thể gắn ắc qui rời, cho phép lưu điện dài theo nhu cầu. Để UPS hoạt động được phải bao gồm 02 phần, bộ xử lý và ắc qui gắn kèm.