Bộ Lưu Điện UPS Santak True Online 1KVA – Model C1K-LCD

8,500,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

Sản phẩm UPS Santak C1K_LCD được thiết kế lại hoàn toàn mới, dựa trên nền tảng sản phẩm online C1K đã khẳng định được độ bền và chiếm được lòng tin của khách hàng.

UPS Santak C1K_LCD được bổ xung màn hình LCD cung cấp đầy đủ thông số khi UPS (Bộ lưu điện) khi hoạt động.