CẢM BIẾN MÔI TRƯỜNG EMD

( chưa bao gồm thuế VAT )

Quản lý nhiệt độ theo thời gian thực, độ ẩm và các yếu tố môi trường khác

Cho phép thiết lập mức giới hạn nhiệt độ, độ ẩm theo yêu cầu

Được kết nối với Card WebPower thông qua cáp tiêu chuẩn CAT 5 chiều dài tới 15m 

Dễ dàng giám sát và điều khiển thông qua các trình duyệt Web thông dụng, NMS, Java Applet, Telnet, SNMP hoặc Hyperterminal 

Ghi lại các thông số và báo qua Email theo sự cài đặt 

Dễ dàng cấu hình và thay thế nóng