Thiết Bị Cơ Khí

Showing all 6 results

 • TỦ DCX-A03

  Mô tả sơ lượt

  – Dùng để chứa ắc quy cho các dòng UPS Santak C1KS, C2KS, C3KS
  – Có khả năng chống gỉ, ăn mòn kim loại, được thiết kế chuyên dụng để chứa ắc quy.
  Tủ nguồn DCX được thiết kế theo kiểu lắp ghép giúp linh động trong việc vận chuyển cũng như thao tác lắp đặt. Tủ được gia công tinh gọn và sử dụng chất liệu thép được sơn tĩnh điện.Bên cạnh đó, cùng với cấu trúc số tầng linh động đã góp phần giúp tận dụng không gian lắp đặt một cách hiệu quả nhất.


 • TỦ DCX-A06

  Mô tả sơ lượt

  Tủ nguồn DCX được thiết kế theo kiểu lắp ghép giúp linh động trong việc vận chuyển cũng như thao tác lắp đặt. Tủ được gia công tinh gọn và sử dụng chất liệu thép được sơn tĩnh điện. Bên cạnh đó, cùng với cấu trúc số tầng linh động đã góp phần giúp tận dụng không gian lắp đặt một cách hiệu quả nhất.


 • TỦ DCX-A08

  Mô tả sơ lượt

  – Dùng để chứa ắc quy loại 12V24Ah cho các dòng UPS Santak C2KS, C3KS, C6KS, 3C10KS, 3C20KS
  – Có khả năng chống gỉ, ăn mòn kim loại, được thiết kế chuyên dụng cho chứa ắc quy
  Tủ nguồn DCX được thiết kế theo kiểu lắp ghép giúp linh động trong việc vận chuyển cũng như thao tác lắp đặt. Tủ được gia công tinh gọn và sử dụng chất liệu thép được sơn tĩnh điện. Bên cạnh đó, cùng với cấu trúc số tầng linh động đã góp phần giúp tận dụng không gian lắp đặt một cách hiệu quả nhất.


 • TỦ DCX-A12

  Mô tả sơ lượt

  – Dùng để chứa ắc quy loại 12V38Ah cho các dòng UPS Santak C6KS, C10KS, 3C10KS, 3C20KS
  – Có khả năng chống gỉ, ăn mòn kim loại, được thiết kế chuyên dụng cho chứa ắc quy
  Tủ nguồn DCX được thiết kế theo kiểu lắp ghép giúp linh động trong việc vận chuyển cũng như thao tác lắp đặt. Tủ được gia công tinh gọn và sử dụng chất liệu thép được sơn tĩnh điện. Bên cạnh đó, cùng với cấu trúc số tầng linh động đã góp phần giúp tận dụng không gian lắp đặt một cách hiệu quả nhất.


 • TỦ DCX-A16

  Mô tả sơ lượt

  – Dùng để chứa ắc quy cho các dòng UPS Santak 3C3EX-20KS, 3C3EX-30KS, 3C3EX-40KS, 3C3EX-60KS
  – Có khả năng chống gỉ, ăn mòn kim loại, được thiết kế chuyên dụng cho chứa ắc quy
  Tủ nguồn DCX được thiết kế theo kiểu lắp ghép giúp linh động trong việc vận chuyển cũng như thao tác lắp đặt. Tủ được gia công tinh gọn và sử dụng chất liệu thép được sơn tĩnh điện. Bên cạnh đó, cùng với cấu trúc số tầng linh động đã góp phần giúp tận dụng không gian lắp đặt một cách hiệu quả nhất.


 • TỦ DCX-A20

  Mô tả sơ lượt

  -Dùng để chứa ắc quy cho các dòng UPS Santak C6KS, C10KS, 3C10KS, 3C15KS, 3C20KS
  – Có khả năng chống gỉ, ăn mòn kim loại, được thiết kế chuyên dụng cho chứa ắc quy.
  Tủ nguồn DCX được thiết kế theo kiểu lắp ghép giúp linh động trong việc vận chuyển cũng như thao tác lắp đặt. Tủ được gia công tinh gọn và sử dụng chất liệu thép được sơn tĩnh điện. Bên cạnh đó, cùng với cấu trúc số tầng linh động đã góp phần giúp tận dụng không gian lắp đặt một cách hiệu quả nhất.