Simple Sale Slider

Sale!
280,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
Sale!
310,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
Sale!
375,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

Featured Products Slider

Best Selling Products

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

TỦ DCX-A12

( chưa bao gồm thuế VAT )
477,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

Thiết Bị Cơ Khí

TỦ DCX-A12

( chưa bao gồm thuế VAT )
358,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
( chưa bao gồm thuế VAT )
24,016,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Masonery Style

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

Dây nguồn C13-C14 dài 1,5 Mét

150,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
Sale!
375,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
Sale!
310,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
Sale!
280,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

UPS SANTAK LINE INTERACTIVE

Bộ Lưu Điện Santak BLAZER 2200 PRO

4,450,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
895,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
716,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
573,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

Mix and match styles

THIẾT BỊ HỖ TRỢ

Dây nguồn C13-C14 dài 1,5 Mét

150,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
Sale!
375,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
Sale!
310,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
Sale!
280,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )

UPS SANTAK LINE INTERACTIVE

Bộ Lưu Điện Santak BLAZER 2200 PRO

4,450,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
895,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
716,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )
573,000,000 ( chưa bao gồm thuế VAT )